เข้าสู่ระบบ

🎟️ KU-TAC ร่วมกับ Leave a Nest ขอเรียนเชิญ นิสิต นักวิจัย ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ TECH PLANTER in THAILAND
🚏กิจกรรมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 12.30-14.30 น.
🏤 ณ ห้อง 301 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
📨สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและดูข้อมูลเพิ่มเติม https://forms.gle/uMouUD43A7DnK5AG7 หรือสแกน QR code