เข้าสู่ระบบ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารจากพอลิแลคติกแอซิด” วันที่ 19 ก.ค. 66 เวลา 13.15 – 16.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลผลการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและแนวทางการประเมินความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหารหรือภาชนะบรรจุอาหารที่มีองค์ประกอบจาก PLA ในต่างประเทศที่มีระบบการประเมินที่น่าเชื่อถือ

ลงทะเบียนฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่ https://bit.ly/3PsyN9z

จัดโดย ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนับสนุนโดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)