เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
กลุ่มงานบริการที่ปรึกษา Food Contact Materials
ผศ. ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์
Safety of Food Contact Materials, Food and Cosmetics packaging
Email : busarin.cho@ku.th
ประวัติที่ปรึกษา
รศ. ดร.อำพร เสน่ห์
Bio-Based/Synthetic Polymer Blends and Nanocomposites
Email : amporn.s@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา