เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
กลุ่มงานบริการที่ปรึกษา Fat based expert
รศ. ดร.นพรัตน์ ปราบสงบ
Physicochemical stability of emulsion model, Fats & Oils Chemistry, Lipid based product development
Email : nopparat.pra@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
รศ. ดร.อุทัย กลิ่นเกษร
เทคโนโลยีน้ำมันและไขมัน, การเสริมและการกักเก็บกรดไขมันโอเมก้า-3, อิมัลชันในอาหาร
Email : utai.k@ku.th
ประวัติที่ปรึกษา