เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
กลุ่มงานบริการที่ปรึกษา Proteomics, Metabolomics, Metagenomics/Nutrigenomics
ผศ. ดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ
ผลของส่วนประกอบอาหารต่อการตอบสนองภูมิคุ้มกันของมนุษย์, ชีววิทยาโมเลกุล, นิวทริจีโนมิกส์
Email : wasaporn.c@ku.th
ประวัติที่ปรึกษา