เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
กลุ่มงานบริการที่ปรึกษา Carbohydrate based experts
รศ. ดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์
Carbohydrate health food, Plant based food/Protein, Rice Science and Technology, Cereal and Baking Technology
Email : prisana.s@ku.th
ประวัติที่ปรึกษา
ผศ. ดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์
คาร์โบไฮเดรตในอาหาร
Email : pinthip.r@ku.th
ประวัติที่ปรึกษา
ผศ. ดร.มาศอุบล ทองงาม
โครงสารอาหารขนาดเล็ก, พอลิแซ็คคาไรด์ในอาหาร, เคมีแป้ง
Email : masubon.t@ku.th
ประวัติที่ปรึกษา
รศ. ดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์
Noodle technology (especially rice noodles), Gluten-free products, Rice based products, Physico-chemical properties of starchy food, Rehydration of starchy food, Mass transfer/ Heat transfer in starchy food
Email : fagistt@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา