เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
กลุ่มงานบริการที่ปรึกษา Database/network development/Data mining/Artificial neuron network/Opimization
ผศ. ดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร
Database/network development. Traceability system development. LP Optimization. Data mining.
Email : thanit.p@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
ผศ. ดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข
Agro-industrial supply chain data analytics using statistics, artificial neural network/Machine learning/Deep Learning Response surface methodology for production and R&D optimization
Email : ravipim.c@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา