เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
กลุ่มงานบริการที่ปรึกษา Strategic Management
ดร.กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล
Economic Impacts Analysis & Strategic. R&D Management.
Email : krissana.t@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
ดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ
Strategic Management Performance management. System Mergers and Acquisitions. Organization & strategic human resource development
Email : nantawut.l@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
ดร.พงศกร พิชยดนย
Innovation Management, Innopreneurship, Technology-Based Business Acceleration, Business Capability Assessment
Email : pongsakorn.pit@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
อาจารย์วัชรพงศ์ เลิศสุรวัฒน์
Knowledge Management. Strategic Management. International Management. Human Resource management.
Email : watcharaphong.l@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา