เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
กลุ่มงานบริการที่ปรึกษา Agro-industrial supply chain and related
รศ. ดร.ปรารถนา ปรารถนาดี
Logistics and Supply Chain Management. Production Planning and Scheduling. Inventory Management. Applied Operations Research.
Email : parthana.p@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา