เข้าสู่ระบบ
เทคโนโลยีน้ำมันและไขมัน, การเสริมและการกักเก็บกรดไขมันโอเมก้า-3, อิมัลชันในอาหาร