เข้าสู่ระบบ
วิศวกรรมของอาหารแช่แข็ง, การคาดการณ์อายุการเก็บของอาหาร, แบบจำลองและการจำลองกระบวนแปรรูปอาหาร, การคาดการณ์การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์