เข้าสู่ระบบ
โครงสารอาหารขนาดเล็ก, พอลิแซ็คคาไรด์ในอาหาร, เคมีแป้ง