เข้าสู่ระบบ

ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Plant – Based Meat
วันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2566
ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่าลงทะเบียนท่านละ 7,500 บาท
(สมาชิก ส.อ.ท. ท่านละ 6,500 บาท)
**รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ที่นั่ง**

ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่
– ทดลองทำผลิตภัณฑ์จาก Plant – Based Meat Analog
– Case Study

หัวข้อบรรยาย ประกอบด้วย
– Overview of Plant Based Meat
– Essential ingredients for enhancing texture of plant based meat analog
– Essential Ingredients For Enhancing Colors and Flavors Of Plant Based Meat Analog
– Nutrition Aspects and High Protein Plant Based Meat Product

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3OFURvd
จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Food Innopolis@Kasetsart
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1453 กด 12