เข้าสู่ระบบ

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Global Food Contact Materials Regulations: Update and Safety Evaluation of Plastic Recycling Process for Food Contact Materials และกิจกรรมให้คำปรึกษา Consulting Session on Safety Assessment of rPET for Food Contact
วันที่ 24 ก.ค. 67
ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น https://maps.app.goo.gl/KgpLzKmP3jokfe2k6

วัตถุประสงค์และประเด็นสำคัญ
– พัฒนาศักยภาพบุคลากรของห้องปฏิบัติการ
– กฎระเบียบข้อบังคับตามมาตรฐานสากลด้านวัสดุสัมผัสอาหาร โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ vPET และ rPET
– ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการ เครื่องมือ และเทคนิคการวิเคราะห์พลาสติกสัมผัสอาหาร สำหรับการประเมินความปลอดภัยของกระบวนการรีไซเคิลพลาสติกสัมผัสอาหาร

ลงทะเบียนฟรี! ได้ที่ https://t.ly/XbnQd
จัดโดย ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ม.เกษตรศาสตร์
สนับสนุนโดย บพข.