เข้าสู่ระบบ
งานวิจัยในวารสาร International Journal of Food Science and Technology เรื่อง “Influence of feed moisture content on physical and sensory properties of extruded pure mung bean starch vermicelli” (Impact 3.61, Q1)
ดูงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ https://ifst-onlinelibrary-wiley-com.kasetsart.idm.oclc.org/doi/epdf/10.1111/ijfs.16513?fbclid=IwAR0JHsEwtcr70gHPnQlARN_OEmKQPHmY5NAK7t7-icMUA8iDRXRMEqZBmzs